Organizácia dňa

Trieda Fialka

7.00 - 8.00 h
Otvorenie prevádzky. Príchody detí do škôlky, privítanie.
7.00 - 8.30 h
Hry a činnosti podľa výberu detí, individuálne, skupinové, spoločenské hry, vzdelávacie aktivity, individuálne jazykové chvíľky.

Ranný filter.

8.30 - 8.50 h
Ranný kruh. Vzdelávacie aktivity. Zdravotné cvičenie.
8.50 - 9.15 h
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata).
9.15 - 9.45 h
Hlavná edukačná aktivita.
9.45 - 11.00 h
Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, pohybové aktivity, vzdelávacie aktivity, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode. Hry vonku v blízkosti MŠ, v okolitom lesíku.
11.00 - 11.30 h
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed).
11.30 - 14.00 h
Presun do MŠ, osobná hygiena.

Príprava na odpočinok – čítanie rozprávky. Odpočinok.

14.00 - 14.30 h
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (prezliekanie, osobná hygiena, olovrant).
14.30 - 16.30 h
Hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, hry vonku v blízkosti MŠ, v okolitom lesíku, spontánne hry.
16.00 - 16.25 h
Pondelky a stredy – lekcie angličtiny s lektorkou.
16.30 h
Koniec dennej prevádzky MŠ.

Trieda Lieska

7.00 - 7.30 h
Zberná trieda Zvonček.

Otvorenie prevádzky. Príchody detí do MŠ, privítanie.

7.30 - 8.00 h
Príchody detí do MŠ, privítanie.
7.00 - 8.30 h
Hry a činnosti podľa výberu detí, individuálne, skupinové, spoločenské hry,  vzdelávacie aktivity, individuálne jazykové chvíľky.

Ranný filter.

8.30 - 8.50 h
Ranný kruh. Vzdelávacie aktivity.

Zdravotné cvičenie.

8.50 - 9.15 h
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata).
9.15 - 9.45 h
Hlavná edukačná aktivita.
9.45 - 11.30 h
Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, pohybové aktivity, vzdelávacie aktivity, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode. Hry vonku v blízkosti MŠ, v okolitom lesíku.
11.30 - 12.00 h
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed).
12.00 - 12.30 h
Presun k MŠ, pobyt vonku.
12.30 - 13.00 h
Predškolská príprava.
13.00 - 14.00 h
Príprava na odpočinok – čítanie rozprávky. Odpočinok.
14.00 - 14.30 h
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (prezliekanie, osobná hygiena, olovrant).
14.00 - 14.55 h
Pondelky a stredy – lekcie angličtiny s lektorkou.
14.30 - 16.30 h
Hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, hry vonku v blízkosti MŠ, v okolitom lesíku, spontánne hry.
16.30 h
Koniec dennej prevádzky MŠ.

Trieda Zvonček

7.00 - 7.30 h
Zberná trieda. Otvorenie prevádzky. Príchody detí do MŠ, privítanie.
7.30 - 8.00 h
Príchody detí do MŠ, privítanie.

Ranný filter.

7.00 - 8.30 h
Hry a činnosti podľa výberu detí, individuálne, skupinové, spoločenské hry, vzdelávacie aktivity, individuálne jazykové chvíľky.
8.30 - 8.50 h
Ranný kruh. Vzdelávacie aktivity. Zdravotné cvičenie.
8.50 - 9.15 h
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)
9.15 - 9.45 h
Hlavná edukačná aktivita.
9.45 - 11.15 h
Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, pohybové aktivity, vzdelávacie aktivity, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode. Hry vonku v blízkosti MŠ, v okolitom lese.
11.15 - 11.45 h
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed).
11.45 - 14.00 h
Presun do MŠ, osobná hygiena.

Príprava na odpočinok – čítanie rozprávky. Odpočinok

14.00 - 14.30 h
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (prezliekanie, osobná hygiena, olovrant).
14.30 - 16.30 h
Hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, hry v blízkom okolí MŠ, okolitom lese, spontánne hry.
15.00 - 15.55 h
Pondelky a stredy – lekcie angličtiny s lektorkou.
16.30 h
Koniec dennej prevádzky MŠ.