Poplatky v školskom roku 2023/2024

Zápisné pri nástupe do školy
(platia prváci a noví žiaci pri podpise zmluvy o štúdiu): 200 €
Školné: 250 €/mesiac (platí sa za 10 mesiacov)

Strava:

  • obed – 4,59 €

V základnej škole poskytujeme tieto zľavy:
Pri úhrade celej sumy školného naraz v septembri: 5 %
Súrodenecká zľava pre 2. súrodenca vo výške 30 %
Zľava zo školného a stravného na 3. a každé ďalšie dieťa – 100%

Školné zahŕňa:

  • všetky školské pomôcky a učebnice,
  • školský klub,
  • 3x v týždni konverzácie v anglickom jazyku,
  • 1x v týždni ZUŠ – výtvarný odbor,
  • krúžky.

Školné nezahŕňa:

  • výlety,
  • plavecký výcvik,
  • lyžiarsky výcvik.