Láskavý a rešpektujúci prístup
Bezpečné prostredie plné hier a zážitkov
Pobyt v prírode posilňujúci zdravie

Materská škôlka - druhý domov pre dieťa.

Každá mama i otec hľadá pre svoje dieťa miesto, kde bude cítiť, že je v dobrých rukách. Že je o neho dobre postarané, tak ako vo vlastnej rodine.

V dnešnej dobe plnej neistôt hľadáme pre seba a svoje deti stabilitu a bezpečné prostredie, na ktoré sa môžeme spoľahnúť.

Všetkým deťom by mal byť dopriaty zdravý priestor pre ich rozvoj. Mali by sme im dožičiť dostatok možností a času v prírode a na čerstvom vzduchu, stravu podporujúcu ich zdravý fyzický, mentálny i psychický vývoj.
S rešpektom k osobnosti každého dieťaťa by mali byť zohľadnené ich potreby a zároveň láskavým spôsobom nastavené jasné hranice.

 

Každý rodič chce, aby jeho dieťa napredovalo a raz, keď bude dospelé, viedlo naplnený a spokojný život. S podporou vzdelaných a láskavých pedagógov môže byť pre rodičov táto cesta jednoduchšia.

Súkromná spojená škola v Krásnych Sadoch ponúka autentické vzdelávanie detí v prírodnom prostredí a v rodinnej atmosfére. Materská škôlka je organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy v Krásnych Sadoch Mlynica.

Radi vám predstavíme prostredie našej škôlky.

Čím je naša škôlka osobitá?

Autentické vzdelávanie

Učenie sa deje v ktoromkoľvek čase a na akomkoľvek mieste. Deti zapájame do bežných činností života. Spoločne varíme i pečieme, staráme sa o záhradku, majstrujeme. Podľa veku im umožňujeme pracovať s reálnymi nástrojmi – s kladivom, klincami, pílkou, motykou…

Výnimočné prostredie

Rozprávkovo vyzerajúce okrúhle budovy materskej škôlky na prvý pohľad nadchnú rodiča i dieťa. Domček so strechou z trstiny je ako domček dedka Večerníčka. Les, ktorý škôlku obklopuje, ešte umocňuje rozprávkovú atmosféru.

Prostredie lesa

S deťmi sa každý deň pohybujeme vonku, v lese a takmer za každého počasia. Zažívajú tak na vlastnej koži, aký zvuk vydávajú dažďové kvapky. Aká mäkká môže byť tráva, do ktorej si sadnú. Aký spev vydávajú vtáci v lese, ako chutia lesné jahôdky.

Zdravá a pestrá strava

Uvedomujeme si, že na zdravý vývoj dieťaťa má vplyv aj strava. Preto sa snažíme variť zdravo, pestro a s láskou. Učíme deti vidieť celý proces ako jedlo vzniká – od dopestovania surovín po pekne naservírovaný obed na tanieri.

Rodinný láskavý prístup

Vytvárame deťom miesto, kde sa budú cítiť ako doma. Pochopené, milované, slobodné, s určením láskavých hraníc. Kolektív detí je podľa veku rozdelený do 3 tried – Zvončeka, Liesky a Fialky. Pri rôznych hrách a iných aktivitách trávia všetky deti aj čas spoločne.

Bez stresu o financie

Ak v súčasnej neistej dobe prídete o prácu, nemusíte mať obavy, ako zaplatíte školné. Jednoducho ho v aktuálnom školskom roku platiť nebudete.

Kvalita vzdelávania je odrazom našich skúseností a nadšenia

  • 8-ročné skúsenosti spoločnosti Krásne Sady v oblasti edukácie detí,
  • garant autentického vzdelávania detí s 15-ročnými skúsenosťami z USA,
  • pravidelný mentoring našich učiteľov skúseným pedagógom s viac ako 20 -ročnou praxou,
  • 20-členný tím pedagógov, pedagogických asistentov a podporného personálu.

Naše autentické vzdelávanie zahŕňa:

  • vzdelávanie v súlade so Školským vzdelávacím programom Sadík,
  • každodenný pobyt v prírode,
  • hodiny anglického jazyka 2-krát v týždni pre všetky deti,
  • vzdelávacie webináre pre rodičov.
  • krúžky pre predškolákov,
  • 1x ročne plavecký a lyžiarsky výcvik pre predškolákov (za poplatok),

Referencie rodičov

Pri záujme o zápis do škôlky postupujte nasledovne:

1. Napíšte nám a dohodnite si stretnutie.

Stretnite sa s odborným garantom nášho vzdelávania a získajte viac informácií o materskej škole.

2. Príďte na Deň otvorených dverí.

Predstavíme Vám areál našej škôlky a zoznámite sa s našimi pedagógmi.

3. Vyplňte žiadosť o prijatie a dotazník.

Počet miest máme obmedzený, preto odporúčame si podať žiadosť s dostatočným predstihom.

Náš prístup

Pre každého rodiča je dôležité, aby svojmu dieťaťu dokázal zabezpečiť zdravé a bezpečné miesto na jeho vzdelávanie. Rodič chce svoje dieťa vidieť spokojné a s úsmevom na tvári. Nevhodné vzdelávacie prostredie môže mať zlý vplyv na jeho sociálny a emocionálny vývin. Väčšina detí po prvýkrát ostáva dlhšie bez prítomnosti mamy či otca práve v materskej škôlke. Dieťa sa na novom mieste potrebuje cítiť prijaté a milované. Tak ako doma.

V našej materskej škôlke sa deťom usilujeme vytvárať láskyplnú atmosféru pod vedením vzdelaných a tvorivých pedagógov. V prekrásnom lesnom prostredí sa pre deti snažíme tvoriť miesto, ktoré im dá dobrý a pevný základ pre ich ďalší rozvoj.

Nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu nepôsobí pozitívne na imunitu a zdravie detí. Naopak pri pohybe v prírode si deti zvyšujú svoju odolnosť, posilňujú zdravie. Majú možnosť rozvíjať environmentálne cítenie, bádať, experimentovať a postupne tak chápať zákonitosti prírody a života. Pri vychádzkach v lese deti musia neraz prekonávať prírodné prekážky, musia pritom spolupracovať, byť vytrvalí či trpezliví, čo cibrí ich charakter. Vonku, v prírode, deti získavajú poznatky hravou formou. Silné zážitky, ktoré takúto výuku sprevádzajú, majú vplyv na dlhodobejšie zapamätanie si získaných vedomostí. Uvedomujeme si, že na zdravie má vplyv aj strava. Dbáme na kvalitné suroviny a pestrosť jedál.

V našej škôlke podporujeme celostný rozvoj dieťaťa. Prírodné prostredie tak prepájame s rôznymi vzdelávacími oblasťami a témami – pohybom, hudbou, rozvojom výtvarných i manuálnych zručností, udržiavaním tradícií… Pri autentickom vzdelávaní používame skutočné nástroje a pomôcky namiesto ich napodobenín napríklad z plastu. Deti zažívajú autenticitu aj pri starostlivosti o bylinky v bylinkovej špirále, zeleninu v záhradke alebo o ovocné stromy v ovocnom sade. Výuku okrem prírodného prostredia realizujeme aj v ekologicky postavených budovách Zariadenia lesnej pedagogiky.

Uvedomujeme si, že pravidelný finančný záväzok môže u rodiča vyvolávať obavy. Sme pripravení podať vám pomocnú ruku. Ak sa stane, že počas školského roka rodič príde o zamestnanie, počas doby, kedy prácu nemá (maximálne do konca školského roku), poplatok za škôlku platiť nemusí. Na úhradu polovice nesplatenej časti školného má rodič dva roky. Druhú polovicu školného si vezmeme na plecia my.

Ak by ste boli radi, aby Vaše dieťa navštevovalo našu materskú školu:

1. Dohodnite si stretnutie a navštívte nás. Vyplniť formulár
2. Zúčastnite sa na Dni otvorených dverí. Naše akcie
3. Vypíšte žiadosť o prijatie a dotazník. Vyplniť žiadosť a dotazník