Krásne Sady sa rozprestierajú na ploche viac ako 100 hektárov. Do projektu sme dôsledne zakomponovali princíp low impact development (LID) – princíp inžinierskeho dizajnu zachovávajúci vodu v krajine s dôrazom na korektné zužitkovanie prírodných vlastností daného prostredia pre zachovanie trvalej udržateľnosti. Jednotlivé objekty v celej lokalite Krásne Sady sú podporené výsadbou postavenou na permakultúrnych princípoch.

Pri voľbe územia sme vychádzali z požiadaviek súčasného človeka – mať nablízku mesto s jeho vybavenosťou a pracovnými možnosťami. Aj preto Krásne Sady vznikli v tesnej blízkosti mesta Poprad.

V bývaní sme sa snažili spojiť viacero aspektov, tak aby každý vlastník pozemku našiel v Krásnych Sadoch svoj skutočný domov. A tak pocit domova je tu úzko previazaný s prírodou, kvalitnou stravou z vlastnej záhrady, nízkymi nákladmi na bývanie, dostatočným súkromím i aktívnym a zmysluplne stráveným voľným časom. Aby bolo možné skĺbiť všetky tieto atribúty, každý pozemok má netradične veľkú rozlohu – nad 10-tisíc m2.

Tému vzdelávania napĺňame v Zariadení lesnej pedagogiky, ktoré je umiestnené v centrálnej časti Krásnych Sadov. Zriadili sme tu súkromnú základnú školu a súkromnú materskú školu. Počas letných prázdnin v areáli zariadenia organizujeme denné lesné tábory. Víziou Zariadenia lesnej pedagogiky je vytvoriť reálne miesto v prírodnom prostredí, kde sa cez podnetný zážitok bude formovať celistvý človek.