Organizácia dňa

v 1. ročníku (učebňa Čakanka), v 2. - 3. ročníku (učebňa Nechtík), v 4. - 5. ročníku (učebňa Horec)

7.30 - 8.00 h
Príchod do školy. Ranný školský klub.
8.00 - 9.30 h
1. vyučovací blok
9.30 - 10.00 h
Prestávka
10.00 - 11.30 h
2. vyučovací blok
11.30 - 11.45 h
Prestávka
11.45 - 13.15 h
3. vyučovací blok
13.15 - 14.00 h
Prestávka a obed
14.00 - 16.30 h
Školský klub a krúžková činnosť.
16.30 h
Koniec dennej prevádzky.

(Podrobný rozvrh hodín je rodičom školákov dostupný na Rodičovský portál).