Programy plné zážitkov,
zábavy a poučenia
Lesné prostredie
s dostatkom pohybu
Odborní lektori

Prázdniny s radosťou a zážitkami

Mnoho rodičov počas letných prázdnin hľadá možnosti, ako svojmu dieťaťu plnohodnotne vyplniť voľný čas. Prázdniny by pre každé dieťa mali byť o radosti, zážitkoch, zábave. O nezabudnuteľných chvíľach, o nových priateľstvách, na ktoré bude spomínať celý život.

Príroda je miestom poskytujúcim nekonečné možnosti pre pohybové aktivity, kreatívne tvorenie, voľnú hru. Pre napĺňanie prirodzenej detskej zvedavosti a chuti objavovať, pre pokojný oddych, ktorý zabezpečí nové sily a inšpirácie. Les naplnený vôňami a zvukmi prírody je láskavým priestorom na tak prepotrebné rozhovory či tiché vypočutia detí.

Program vedený pedagógmi a odborníkmi z rôznych tematických oblastí dáva rodičovi záruku, že letný prázdninový čas dieťaťu prinesie aj nové znalosti a zručnosti.

Zariadenie lesnej pedagogiky v Krásnych Sadoch Mlynica každoročne pripravuje pestrú ponuku tematicky zameraných denných letných táborov pre deti od 4 do 12 rokov.

Čo je charakteristické pre naše tábory?

Programy v lesnom prostredí

Táborové programy sa realizujú v prírodnom prostredí Zariadenia lesnej pedagogiky a v blízkom okolí. V prostredí lesa máme viacero tzv. externých učební, ktoré slúžia pre tvorivé aktivity. Nachádza sa tu ohnisko s malým posedením. Umiestnené sú tu rebríky a lanové prvky na pohybové aktivity a hojdačky či hamaky na chvíle oddychu.

Výnimočný areál

Zariadenie lesnej pedagogiky tvorí 6 učební s kruhovým pôdorysom a strechou z plne recyklovateľnej trstinovej krytiny. Budovy boli postavené s dôrazom na ekologické hľadisko. Základným stavebným materiálom bolo drevo, omietky v interiéri sú hlinené. Vykurovanie budov je zabezpečené kachľovými pecami.

Tematické zameranie táborov

Každý tábor má svoje špecifické zameranie a je vedený pedagógom alebo iným odborníkom z danej oblasti. Naším cieľom je, aby prázdninový program deťom prinášal radosť a uspokojenie. Ale tiež, aby bol pre nich príležitosťou na zdokonaľovanie sa v témach či oblastiach, na ktoré sú táborové aktivity zamerané.

Malé kolektívy detí

V jednotlivých termínoch, podľa obsadenosti, sa koná súčasne viacero táborov. Počet detí je v každom tábore limitovaný a závisí od jeho zamerania. Menšie kolektívy nám umožňujú mať s deťmi osobnejšie vzťahy a venovať im čas a pozornosť, ktorú potrebujú.

Kreatívne tvorenie z prírodných materiálov

Pri kreatívnej práci s deťmi využívame rôzne prírodné materiály, aj také, ktoré nájdeme v blízkom okolí. Na tvorenie používame šišky, konáriky, listy, kvietky… Takýto materiál vieme po použití do prírody vrátiť a nevytvára odpad. Pracujeme aj s inými materiálmi, ktoré dokážeme zrecyklovať a dať im nové využitie a podobu.

Naše skúsenosti v číslach

  • 8-ročné skúsenosti v organizácii voľnočasových aktivít pre deti,
  • 19-ročné odborné skúsenosti nášho garanta detských programov,
  • + 700 detí v našich táboroch.

Tábory detailne

  • Denná forma táborov, od pondelku do piatku v čase 8.00 – 16.00 h.
  • Deti majú zabezpečené: desiatu, obed, olovrant a pitný režim.
  • Na konci tábora jeho slávnostné vyhodnotenie s účasťou rodičov.

Referencie rodičov

Tri kroky na ceste k táboru

1. Zaujala Vás naša táborová ponuka a potrebujete nejaké informácie navyše?

2. Vyberte si tábor podľa Vašich preferencií.

3. Vyplňte prihlášku a uhraďte platbu za tábor.

Nemajte starosti, čo s letnými prázdninami

Letné prázdniny bývajú časom oddychu, pre rodičov však niekedy môžu priniesť aj starosti, ako vyplniť svojmu dieťaťu dva prázdninové mesiace. Pracovné povinnosti rodičom často nedovoľujú, aby všetky letné voľné dni strávili spolu s deťmi. Radi by ich zverili do starostlivosti ľuďom a miestu, kde nebudú mať obavy, ako a s kým ich deti trávia voľný čas. Svojim deťom by chceli ponúknuť aj možnosti, ktoré oni sami nemali alebo znalosti, ktoré sami neovládajú.

Letné prázdniny ponúkajú priestor na to, aby si deti oddýchli od školských povinností. Aby spoznali nové miesta, nových ľudí, aby sa naučili novým zručnostiam. Letné tábory ponúkajú široké možnosti, ako zaujímavo a kvalitne stráviť prázdninové chvíle. V lete deti omnoho viac času trávia na čerstvom vzduchu, pohybom, hrami, ktoré môžu prebúdzať ich zvedavosť, tvorivosť, učiť ich zodpovednosti, spolupráci. Ak im spoločnosť pritom robia zanietení, láskaví a profesionálni pedagógovia, rodičom odbudne nejedna starosť.

Ak by ste boli radi, aby Vaše dieťa absolvovalo letný lesný tábor v Krásnych Sadoch:

1. Pozrite si našu širokú ponuku táborov. Ponuka táborov 2024
2. Vyberte si tábor podľa termínu, zamerania a vypíšte prihlášku. Prihláška
3. Uhraďte platbu. Platba