Pedagógovia

PaedDr. Viera Grohová

riaditeľka Súkromnej spojenej školy Mlynica

Celý svoj život sa venujem práci v školstve. Vyštudovala som na PF UPJŠ v Prešove aprobáciu slovenský jazyk – literatúra a hudobná výchova. Pracovala som ako učiteľka na 2. stupni základnej školy, ako školská inšpektorka, riaditeľka ZUŠ a riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. Od roku 2020 som pracovala pre Národný inštitút vzdelávania a mládeže ako konzultantka pre školy v rámci Pilotného overovania projektu rámcových učebných plánov a štandardov. Model nového kurikula a didaktického dizajnu chceme tvoriť spoločne s naším tímom pedagógov aj v Súkromnej spojenej škole v Mlynici.

Drahoslava Magová

garant autentického vzdelávania

Som absolventkou Northeastern State Univerzity v Tulse (USA), odbor Early Childhood Education. Mala som česť pracovať viac ako 14 rokov v jednej z amerických lesných škôl, ktorá má celosvetovú pôsobnosť. Mojím odborným zameraním je vyučovanie v zdravom lesnom prostredí, kde vytváram rôzne aktivity a vediem deti v projektovom vyučovaní. Inšpirovala som sa talianskym spôsobom výučby Reggio Emila, v ktorom si deti obliekajú kabát experta a sú protagonistami svojho učenia. Počas zážitkového vyučovania rozvíjame komunikáciu, spoluprácu, kreativitu i kritické myslenie. Viem, že zážitkovým vyučovaním pripravujeme deti do života, kde tieto vlastnosti budú nevyhnutné.

Mária Šilonová

asistentka riaditeľky

Krásne Sady sú mojou srdcovou záležitosťou od roku 2018, kedy som projekt spoznala a vcítila sa do jeho ideí. Ako absolventka ekonomickej fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici som bola vďačná za možnosť pretaviť v rámci tohto projektu nadobudnuté poznatky zo štúdia. Po materskej dovolenke sa vraciam späť a svoj chodníček v Krásnych Sadoch formujem ako asistentka riaditeľky.

Je neuveriteľne vzácne a nevšedné, keď mi pri ceste do práce v areáli školy a škôlky prebehne poľný zajac, vidím ako ďateľ klopká do stromu a dýcham čistý lesný vzduch.

Simona Hojnošová

učiteľka

Mám ukončené bakalárske štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolvovala som Montessori kurz 1 a 2 a predprimárne waldorfské vzdelávanie. Folklór je mojou súčasťou od detstva, preto rada spievam a učím deti ľudové piesne. Som vydatá a mám 6-ročného synčeka. Práca s deťmi ma veľmi napĺňa. Mám rada turistiku, tanec, rada cestujem a spoznávam svet.

Erika Kicová

učiteľka

Mám ukončené bakalárske štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolvovala som kurz Montessori 1, 2 a momentálne študujem predprimárne waldorfské vzdelávanie. V Krásnych Sadoch pracujem s detičkami už štvrtý rok, ponúkam im rôzne tvorivé a kreatívne činnosti. Rada tvorím hlavne z prírodnín, skúmam a objavujem. Hrám na husle, klavír a rada spievam. Vo voľnom čase sa venujem mojim dvom synom a rodinke, rada si vypočujem dobrú hudbu, čítam, šijem, vyrábam a aktívne oddychujem pri prechádzkach lesom.

Jana Šmidová

učiteľka

Vyštudovala som liečebnú a špeciálnu pedagogiku na Katolíckej univerzite V Ružomberku. Keďže som sa chcela viac venovať deťom materskej školy, tak som si počas rodičovskej dovolenky doplnila vzdelanie na pedagogickej škole v Levoči, a to učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Počas štúdia na vysokej skole som pracovala ako vychovávateľka v detskom domove a ako učiteľka v špeciálnej triede materskej školy. Rada maľujem, hrám na klavír a chodím do prírody, ale najradšej trávim čas s mojou milovanou rodinou.

Kristína Vaverčáková

učiteľka

Vyštudovala som bakalárske štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Rok som pôsobila v centre voľného času, kde som viedla rôzne krúžky a tri roky ako učiteľka v Materskej škole Rakúsy. Vo voľnom čase sa venujem hre na akordeón a našej rodinnej farme, kde pestujeme rôzne liečivé byliny a chováme hospodárske zvieratá. Mám tri dcérky, s ktorými často chodím do prírody, kde sa učíme spoznávať rôzne druhy bylín, stromov, hmyzu a zvierat.

Desana Kučerová

asistentka pedagóga

Po tom, čo som ako letuška obletela veľkú časť sveta, som sa s mojou rodinou usadila pod Tatrami. S rodinou trávim takmer všetok svoj voľný čas. S deťmi radi chodíme na výlety do prírody, športujeme, učíme sa, tvoríme, spievame… Medzi moje záľuby patrí: plávanie, fitnes, angličtina, spev. Dlhé roky som pracovala aj v gastronómii a mojím koníčkom sa stalo i varenie zdravých jedál z kvalitných surovín. Pracovať s deťmi, v skvelom kolektíve, v prekrásnom prostredí v prírode je pre mňa veľkým osobným naplnením.

Naďa Andrášová

asistentka pedagóga

Pracovať v krásnom prostredí a v príjemnom kolektíve je sen asi každého. Pôvodne som v Krásnych Sadoch pracovala na inej pozícii, ale vždy ma to ťahalo k deťom. Od septembra 2022 pôsobím ako asistentka pedagóga v triede Fialka, kde máme tie najmladšie detičky. Mám viacero záľub, ale najradšej z nich mám tanec. Obzvlášť zumbu, ktorej som aj inštruktorkou.

Tatiana Senková

učiteľka

V našej rodine som najstaršia zo štyroch súrodencov. Boli to práve oni, ktorí stáli na začiatku mojej cesty za učiteľstvom. Celé detstvo som im vymýšľala hry, učila ich bicyklovať, čítať, sestry som učila vyšívať a pliesť. To bol jeden z dôvodov, prečo som si už ako strednú školu vybrala Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Prešove. Počas môjho ďalšieho diaľkového vysokoškolského štúdia v Banskej Bystrici som vystriedala niekoľko iných zamestnaní, kým som sa konečne mohla stať tým, na čom som dlhé roky pracovala. Najskôr ako učiteľka v materskej škole v Banskej Bystrici. Potom prišiel čas na rodinu. Počas materskej dovolenky som sa venovala tvorbe vlastnej značky detského oblečenia Tintitko. Mám rada prírodu, spoznávanie nových miest, cestovanie a tvorenie.

Stanislava Haragošová

učiteľka

Ukončila som učiteľské štúdium na UKF v Nitre v odbore ekológia a etická výchova. Neskôr som si svoje vzdelanie doplnila o štátnicu v odbore biológia. Pracovala som ako učiteľka druhého stupňa, uvedomila som si však, že to, čo považujem za zmysluplné a pre mňa naplňujúce, je práca s mladšími deťmi. Vtedy som sa rozhodla založiť v Spišskej Novej Vsi lesný klub Korienok, ktorý som viedla 4 roky. Počas tohto obdobia ma oslovila waldorfská pedagogika a absolvovala som ročné štúdium na inštitúte Almasofia v Bratislave.
V škôlke potrebujú deti zažívať emocionálne bezpečné prostredie a pestovať zdravé vzťahy medzi sebou aj s dospelými. S deťmi spievame, tancujeme, tvoríme, robíme činnosti v rytme roka a to je presne to, čo majú radi. Jemný a citlivý prístup k tomu, čo potrebujú, je pre mňa prioritou.