Poplatky v školskom roku 2023/2024

Celodenný pobyt pre dieťa od 3 rokov: 280 €/mesiac
Poldenný pobyt pre dieťa od 3 rokov: 230 €/mesiac
Celodenný pobyt pre dieťa do 3 rokov: 380 €/mesiac
Poldenný pobyt pre dieťa do 3 rokov: 330 €/mesiac

Strava:

  • desiata – 0,32 €,
  • obed – 3,49 €,
  • olovrant – 0,32 €

V materskej škole poskytujeme tieto zľavy:
Pri úhrade celej sumy školného naraz v septembri: 5 %
Súrodenecká zľava pre 2. súrodenca vo výške 30 %
Zľava zo školného a stravného na 3. a každé ďalšie dieťa – 100%

Školné zahŕňa:

  • všetky pomôcky (okrem zubnej pasty a kefky),
  • 2x v týždni anglický jazyk,
  • krúžky pre predškolákov,
  • koncoročný výlet.

Školné nezahŕňa:

  • výlety,
  • plavecký výcvik,
  • lyžiarsky výcvik.