22. – 26. júla 2024 Svetom keramiky

165,00 

VEK: 6 – 9 rokov / ZAMERANIE: prírodné, práca s hlinou, remeselné/ KAPACITA: 15

V tomto tábore sa s deťmi zameriame na prácu s hlinou a prírodninami. Počas prechádzok v prírode budeme spoznávať okolitý les, jeho stromy a rastliny a v neposlednom rade aj jeho malých či veľkých obyvateľov. Pri práci s hlinou si deti osvoja nové zručnosti, pričom každý deň sa sústredíme na inú techniku. Budeme modelovať, vytláčať, odlievať keramiku.   

Vek: 6 – 9 rokov
Čas: 8.00 – 16.00 h
Zameranie: prírodné, práca s hlinou, remeselné.
Lektori: Lucia Zentková a Marián Faltín  

Kapacita: 15
Cena: 165 €
V cene je zahrnuté: program, desiata, obed, olovrant, pitný režim, pomôcky.

Availability: 12 na sklade Kategória:
I. Informácie o dieťati:
II. Informácie o zákonnom zástupcovi dieťaťa:
III. Informácie o fyzickom a psychickom zdraví dieťaťa:
Súhlasy: