10.-14. júla 2023 S koňmi a intuíciou – TÁBOR JE OBSADENÝ

VEK: 6 – 9 rokov / ZAMERANIE: starostlivosť o kone, škola intuície/ KAPACITA: 10

Tábor pre deti, ktoré milujú kone, pohyb a hry. Lucka nás naučí niečo o koníkoch, ich potrebách a ukážeme si ako vyzerá cesta k vzájomnej dôvere. Preberieme si základy jazdenia, vyskúšame si techniku slalomu – ako koníka zvládnuť a udržať na ňom rovnováhu. Pohyb doplníme intuitívnymi cvičeniami a hrami. S Ľubkou sa naučíme prepájať mozgové hemisféry a budeme prekvapení čo všetko naša hlava dokáže. Lepšia pamäť, koncentrácia, tvorivosť, hravosť… Venovať sa budeme aj práci s emóciami.

Vek: 6 – 9 rokov
Čas: 8.00 – 16.00 h
Zameranie: starostlivosť o kone, škola intuície
Lektorky: Lucia Zušťáková, Ľubka Tokarčíková

Kapacita: 10
Cena: 189 €
Zľavnená cena: 170 €. Táto cena je platná pre: 2. súrodenca, žiaka envirotried v Krásnych Sadoch a v prípade toho istého dieťaťa pre 2. a ďalší tábor. Zľavy nie je možné kombinovať.

V cene je zahrnuté: program, desiata, obed, olovrant, pitný režim, pomôcky.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Online prihláška dieťaťa do tábora organizovaného v ZLP Krásne Sady

[page_title]

I. Informácie o dieťati:

Zdravotná poisťovňa:
Do tábora registrujem súrodenca? (zaškrtnite v prípade, že do tábora registrujete druhého súrodenca):

II. Informácie o zákonnom zástupcovi dieťaťa:

III. Informácie o fyzickom a psychickom zdraví dieťaťa:

Dieťa nemá parazitárne ochorenie a je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve:

Súhlasy:

Súhlas VZP
Súhlas o spracovaní osobných údajov
Príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa

Ďakujeme vám, že ste pre svoje dieťa zvolili náš lesný tábor. Táto vyplnená prihláška Vám príde na email, ktorý ste v prihláške zadali. Za tábor uhraďte príslušný poplatok na číslo účtu, ktoré nájdete v prihláške v emaili, do 3 pracovných dní. Vaša prihláška bude považovaná za záväznú pripísaním poplatku na bankový účet prevádzkovateľa Zariadenia lesnej pedagogiky. V prípade nejasností alebo ďalších otázok sme vám k dispozícii na emaili: zlp@krasnesady.sk alebo na t.č. 0911 174 780. Podrobnejšie informácie k táborom zašleme prihláseným účastníkom 2 týždne pred jeho začiatkom. Tešíme sa na vás.