Ako som začal včeláriť

Kto raz nazrie do úľa a pocíti tú silu jedinečného „superorganizmu“, kde to vibruje a vonia celou tou slnečnou energiou, ten už včely neopustí a vydá sa na neľahkú cestu poznania tohto prekrásneho remesla. V pravom slova zmysle ide o komplex zručností, ktoré včelár nadobúda počas dlhoročnej práce: stáva sa biológom, chemikom, potravinárom, meteorológom, znalcom krajiny, ba aj stolárom. Rokmi znásobené skúsenosti naučia včelára pokore, múdrosti a rešpektu k stvoreniu, ktorého ideálnou projekciou včelstvo je.

Zámerne píšem o včelstve a nie o včelách, pretože vo svojej podstate „superorganizmus“ predstavuje celok, ktorý je nedeliteľný a jeho pochopenie predstavuje prvý krok k úspešnému včeláreniu. V súčasnosti sa do pozornosti dostávajú nové trendy, ktoré vychádzajú jednak zo starých poznatkov ako aj moderného výskumu. Postupne sa upúšťa od rôznych zaužívaných postupov, ktoré boli často na škodu včelstva aj samotného včelára. Pre mnohých včelárov je veľmi ťažké nájsť rovnováhu medzi ekonomikou a etikou chovu, o ktorú pri ekologickom prístupe ide.

V mojich včelárskych začiatkoch som sa zameral na čo najprirodzenejší chov produkčných včelstiev, na ktoré prihliadame inak ako na pôvodné, divožijúce včelstvá. Samozrejme, že to neznamená odklon od toho, na čom evolúcia pracovala tisícky rokov, skôr ide o skĺbenie potrieb človeka tak, aby nedochádzalo k oslabovaniu včelstiev, pretože sú významnou súčasťou pestrej a trvalo udržateľnej krajiny, v ktorej tak túžime žiť.

Japonský úľ

Jednou z najdiskutovanejších tém medzi včelármi je voľba úľu a rámikovej miery, kde je kritériom efektívna manipulácia a vysoké výnosy medu. Technicky sa hádam už nedá nič viac vymyslieť. Ako začiatočníka ma najviac inšpirovala japonská technika chovu v nástavkových úľoch, ktoré nepotrebujú rámiky a včelstvo stavia svoje dielo podobne ako v dutine stromu. Popis všetkých detailov by zabral veľa miesta a času, preto som sa rozhodol napísať viacero článkov, ktoré budú postupne opisovať život včelstva v konkrétnom ročnom období.

Aktuálne je zima, pre iné organizmy obdobie pokoja, no pre včelstvá náročné obdobie, počas ktorého chránia svoju nesmrteľnosť a pripravujú sa na znovuzrodenie. Symbolika v tomto čase je na mieste, čo poviete?

Martin HREHORČÁK