Mladí architekti predstavili svoje stavby

Krásne a jedinečné prírodné stavby rodinných domov sú výsledkom celoročného projektu našich školákov v Krásnych Sadoch v rámci krúžku Mladý architekt. Lektorka krúžku Lenka Magová sa pri tvorbe jeho konceptu inšpirovala projektom Deti a architektúra. "Mojím zámerom bolo, aby sa deti zamýšľali nad tým, čo je pekné, ako architektúra zapadá do...

Otvárame základnú umeleckú školu

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) bude od septembra 2024 súčasťou Súkromnej spojenej školy (SSŠ) v Krásnych Sadoch Mlynica. Otvárame štúdium v 4 umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. SZUŠ prijíma od nového školského roku talentované deti od 5 do 15 rokov. Štruktúra štúdia v umeleckých odboroch je nasledovná: Prípravné štúdium - pre 5-ročné a nadané 4-ročné deti...

Otvorené hodiny v škole

Chcete zažiť osobne, ako vyzerá vyučovanie v našej škole? Vstúpte bez zaklopania 19. marca 2024 o 8.00 h do priestorov Súkromnej spojenej školy v Krásnych Sadoch Mlynica. Pripravili sme pre Vás otvorené hodiny vo všetkých našich ročníkoch: v 1. ročníku ukážku hodiny slovenského jazyka, v 2. a 3. ročníku hodinu matematiky a v 4. a 5. ročníku hodinu prírodných...

Deň otvorených dverí

Milí rodičia, milí záujemcovia o školu a škôlku v Krásnych Sadoch, radi by sme vás všetkých opäť pozvali na Deň otvorených dverí (DOD) v Súkromnej spojenej škole Mlynica v Krásnych Sadoch. DOD sa bude konať v sobotu 16. marca 2024 s 2 vstupmi, prvý o 9.30 h a druhý o 11.00 h. Počas...

Zdravá kuchyňa pre deti

Kvalitná strava dokáže pozitívne ovplyvniť náladu, zlepšiť pozornosť, krátkodobú pamäť... Celkovo podporiť fyzické, duševné i mentálne zdravie nás dospelých, ale aj detí. Vedomí si týchto faktov sa snažíme v našej školskej kuchyni v Krásnych Sadoch používať rôzne suroviny a koreniny, v slovenskej kuchyni možno menej známe, avšak chutné a výživovo...

SmartBooks v našom vyučovaní

Od Vianoc sme do vyučovacieho procesu v našej škole implementovali digitálneho "pomocníka" v podobe tzv. SmartBooks. Využili sme na to finančný príspevok ministerstva školstva na podporu digitálnej transformácie škôl. Tento inteligentný vzdelávací systém SmartBooks umožňuje žiakom získavať vedomosti efektívne a zlepšovať svoje schopnosti. Systém pokrýva učivo pre všetky ročníky základných škôl...