Krásne Sady v sebe spájajú atribúty bývania a života

Krásne Sady je takmer stohektárové celistvé územie v extraviláne obce Mlynica. Na vytvorenie takejto rozsiahlej lokality s vhodnými ekologickými parametrami a permakultúrnymi zásadami hospodárenia bolo potrebné prejsť procesom vytvorenia územného plánu zóny. Pre architektov Pavla Mészárosa a Viliama Holevu to predstavovalo hodiny práce pri špecifikácii každého detailu. Po trištvrte roka trvajúcom procese bol tento...