Projekt Krásne Sady Mlynica očami našich architektov

Architektúra a v širšom kontexte aj urbanizmus sú úzko späté s dobou a prostredím, v ktorom vznikajú. Reagujú na ich požiadavky a nároky skupín obyvateľstva či jednotlivca. V súčasnosti sme svedkami aj výrazných klimatických zmien či meniacej sa geopolitickej situácie, ktoré taktiež vplývajú na vývoj a formovanie sídelných štruktúr. Ekológovia...

Staré odrody sú sexi a najstaršie odrody jabloní sú zdravšie ako moderní šľachtenci

Tak túto vetu som začul na nejakej akcii a celkom ma ....  Že vraj staré odrody ovocných stromov v modernej dobe - no ja teda neviem. Zúčastnil som sa na niekoľkých seminároch a prednáškach, opýtal sa Mr. Googla a teraz som sa sám stal ich fanúšikom. Pokúsim sa vysvetliť prečo. Moderné odrody Moderné odrody, najmä hybridné, sú ziskovejšie...