Mladí architekti predstavili svoje stavby

Krásne a jedinečné prírodné stavby rodinných domov sú výsledkom celoročného projektu našich školákov v Krásnych Sadoch v rámci krúžku Mladý architekt.

Lektorka krúžku Lenka Magová sa pri tvorbe jeho konceptu inšpirovala projektom Deti a architektúra. „Mojím zámerom bolo, aby sa deti zamýšľali nad tým, čo je pekné, ako architektúra zapadá do daného miesta. Aby mysleli na to, že tak ako aj my, aj stavby, ktoré vytvoríme, sú súčasťou prostredia, v ktorom žijeme,“ konštatovala lektorka. Školáci sa na krúžku stretávali 1-krát týždenne. Jeho výsledkom bola realizácia malých stavieb. Deti si však prechádzali celým procesom – od zmapovania stavieb v okolí, vytvorenia projektu, tvorby stavebného materiálu až po samotnú výstavbu.

„Prvé, čo sme urobili, bolo, že sme v blízkom okolí pozorovali, ako vyzerajú stavby. Zadala som deťom body, ktoré si majú všímať, ako napr. tvar strechy, z čoho je postavená budova, aký má tvar, kde má orientované okná. Keď sme sa z prechádzky vrátili, diskutovali sme o tom. Povedali sme si, aké sú typy striech, aké materiály sa používajú na výstavbu, ako vieme využiť energiu Slnka…,“ opísala prípravnú fázu projektu. Po úvodnom oboznámení sa s témou nasledovala návšteva experta – pána Tomáša Nogu, ktorý je jedným z našich rodičov a zároveň sa profesijne venuje projektovaniu stavieb a architektúre. Ten deťom priniesol rôzne projekty a vysvetlil im, čo je pôdorys domu, aké dôležité je mať dobrý projekt, čo znamená osadiť stavbu na pozemku, akú úlohu hrá orientácia strán.

Správne položené otázky lektorky primäli deti k tomu, aby premýšľali, čo robia a sami hľadali riešenia. Napríklad ako upevnia dvere, strechu, ako bude fungovať komín a pod…
V realizačnej fáze projektu si deti overovali, či to, čo navrhli, je to najlepšie pre ich stavbu a robili prípadné zmeny. Svoje projekty niektorí viackrát prekresľovali, lebo sa dozvedali nové informácie a získavali nové poznatky. V záverečnej fáze deti premýšľali i nad tým, že dom potrebuje aj elektrinu, vodu, miesto pre kvety alebo na pestovanie, a tak dodatočne ešte naprojektovali a vyrobili studne, zvody na dažďovú vodu, črepníky na kvety či záhony.

„Týmto celoročným projektom sme u detí chceli rozvíjať ich predstavivosť, podporovať ich fantáziu, logické myslenie, matematické zručnosti, psychomotorické zručnosti, priestorovú orientáciu. A v neposlednom rade aj trpezlivosť,“ vysvetlila lektorka Lenka Magová. Trpezlivosť si vyžadovala hlavne etapa, počas ktorej deti vyrábali z hliny tehly na výstavbu domov.
Na slávnostnej vernisáži bolo predstavených 12 jedinečných rodinných domov. Od prvého nápadu po ich konečnú prezentáciu ubehlo osem mesiacov.
„Keď dáme deťom slobodu a priestor ich fantázii a nevyriekneme náš dospelácky predsudok, že … to by nebolo dobré, to by nefungovalo, takto som to ešte nevidel, ako to chceš ty robiť…, vtedy sa rodia skvelé a originálne nápady. Naše presvedčenia by totiž mohli deti blokovať a ich kroky by boli neisté,“ dodala na záver lektorka krúžku Mladý architekt Lenka Magová.
Krúžok, ktorý sme prvýkrát otvorili v školskom roku 2023/2024, bude pokračovať aj nasledujúci rok, avšak už s novou témou.