SmartBooks v našom vyučovaní

Od Vianoc sme do vyučovacieho procesu v našej škole implementovali digitálneho „pomocníka“ v podobe tzv. SmartBooks. Využili sme na to finančný príspevok ministerstva školstva na podporu digitálnej transformácie škôl.
Tento inteligentný vzdelávací systém SmartBooks umožňuje žiakom získavať vedomosti efektívne a zlepšovať svoje schopnosti. Systém pokrýva učivo pre všetky ročníky základných škôl vypracované pedagógmi a metodikmi podľa osnov ministerstva školstva, v našom prípade ho využívajú všetci žiaci od 1. po 5. ročník. Systém funguje tak, že každý žiak sa prihlási vlastným kontom na webový portál SmartBooks a precvičuje si ľubovoľné učivo. Konto žiaka je prepojené s kontom jeho pedagóga a ten tak získava prehľad o vedomostiach žiaka v každom z predmetov. „Deti si takto môžu opakovať učivo, ktoré preberieme v škole, sadnúť si nad to, kedy majú chuť a čas. Môžu si vyhľadávať aj informácie, ktoré sú nadstavbou k ich učivu, za vypracované úlohy získavajú okamžitú spätnú väzbu, ako ich zvládli a dostávajú ponuku ďalšej úlohy,“ vysvetľuje riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Krásnych Sadoch Viera Grohová. Tento systém je zároveň aj pomôckou pre rodiča, aby získal prehľad o úrovni vedomostí svojho dieťaťa v jednotlivých predmetoch.

Hlavným cieľom zavedenia SmartBooks do nášho vzdelávacieho procesu je, aby sme u žiakov budovali návyk pravidelne sa učiť. Pretože učiť sa je, vo všeobecnosti, najdôležitejšou zručnosťou, ktorú človek v živote potrebuje. Tiež to, aby žiaci preberali zodpovednosť za svoje učenie.