Prečo sme sa vybrali o krok ďalej? Je to volanie našich duší…

Pocítili sme s manželom túžbu prežiť zmysluplný život. Byť a žiť čo najviac v prírode, v súlade so sebou samým. Starať sa o svoju rodinu a o kus Zeme s láskou. Pamätám si na svoje detstvo na dni strávené u starých rodičov na chate. Dni plné hier, fantázie, slobody, bezpečia, tajomného objatia stromov. Kytice lúčnych kvetov, kotúľanie...

V Krásnych Sadoch vzniknú štyri hlavné aleje

Vytvoriť sústavu hlavných a vedľajších vetrolamov, ktorých hlavnou úlohou bude zmierniť prúdenie vzduchu a vytvoriť vhodnú mikroklímu na území Krásnych Sadov, je jeden zo zámerov zahrnutých do pripravovaného návrhu územného plánu zóny Krásne Sady Mlynica. Tieto aleje, resp. vetrolamy, majú zároveň pôsobiť ako protierózne opatrenia a nemenej dôležitá bude aj ich estetická...