V Krásnych Sadoch vzniknú štyri hlavné aleje

Vytvoriť sústavu hlavných a vedľajších vetrolamov, ktorých hlavnou úlohou bude zmierniť prúdenie vzduchu a vytvoriť vhodnú mikroklímu na území Krásnych Sadov, je jeden zo zámerov zahrnutých do pripravovaného návrhu územného plánu zóny Krásne Sady Mlynica. Tieto aleje, resp. vetrolamy, majú zároveň pôsobiť ako protierózne opatrenia a nemenej dôležitá bude aj ich estetická funkcia.

Našimi odborníkmi na arboristiku a permakultúru boli určené tie najvhodnejšie miesta na hlavné a vedľajšie vetrolamy. Rozmiestnenie hlavných alejí približuje nižšie uvedená mapka.

Hlavné vetrolamy vzniknú na miestach s najsilnejším prúdením vzduchu. Tieto aleje ponesú názvy podľa prevládajúcich druhov drevín. V Krásnych Sadoch by tak mala vzniknúť Lipová alej, Javorová, Borovicová a Dubovo-čerešňová. Prečo boli vybraté práve tieto druhy stromov? „Vyberali sme tie druhy, ktoré v dospelosti dorastú do výšky minimálne 10 metrov, aby dobre plnili úlohu vetrolamov,“ vysvetľuje permakultúrna dizajnérka Krásnych Sadov Barbora Chomová. Hlavné stromy vo vetrolamoch sa budú sadiť v rozostupe 12 metrov. Pomedzi ne sa budú vysádzať nižšie dreviny a kry ako napríklad hlohy, čremchy, jarabiny, liesky, šípky, muchovníky či rakytníky. Aké druhy stromov sa umiestnia do vedľajších vetrolamov, bude na rozhodnutí majiteľov pozemkov, na ktorých sa tieto vetrolamy budú nachádzať. Podmienkou pritom bude, aby tieto dreviny boli pôvodné alebo jedlé. Naši odborníci vytvorili zoznam najvhodnejších drevín do týchto klimatických podmienok a dostane ho každý majiteľ pozemku.