10.-14. júla 2023 Prírodný ateliér I – TÁBOR JE OBSADENÝ

VEK: 6 – 9 rokov / ZAMERANIE: prírodné a výtvarné./ KAPACITA: 15

Kreatívny tábor v prírode pre mladšie deti, od 6 do 9 rokov. Budeme spolu maľovať a tvoriť. Počas prechádzok v lese a blízkom okolí si nazbierame rastlinky, kamienky, mach, kôru… Vyrobíme zaujímavé prírodné dielka a každý si bude môcť vytvoriť aj svoju spoločenskú hru. Poďme spolu vstúpiť do sveta fantázie a zažiť aj veľa zábavy a dobrodružstva. Tešia sa na vás Barborka a Zuzka.

Vek: 6 – 9 rokov
Čas: 8.00 – 16.00 h
Zameranie: prírodné a výtvarné
Lektorky: Barbora Chomová, Zuzana Novotná

Kapacita: 15
Cena: 165 €
Zľavnená cena: 149 €. Táto cena je platná pre: 2. súrodenca, žiaka envirotried v Krásnych Sadoch a v prípade toho istého dieťaťa pre 2. a ďalší tábor. Zľavy nie je možné kombinovať.

V cene je zahrnuté: program, desiata, obed, olovrant, pitný režim, pomôcky.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Online prihláška dieťaťa do tábora organizovaného v ZLP Krásne Sady

[page_title]

I. Informácie o dieťati:

Zdravotná poisťovňa:
Do tábora registrujem súrodenca? (zaškrtnite v prípade, že do tábora registrujete druhého súrodenca):

II. Informácie o zákonnom zástupcovi dieťaťa:

III. Informácie o fyzickom a psychickom zdraví dieťaťa:

Dieťa nemá parazitárne ochorenie a je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve:

Súhlasy:

Súhlas VZP
Súhlas o spracovaní osobných údajov
Príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa

Ďakujeme vám, že ste pre svoje dieťa zvolili náš lesný tábor. Táto vyplnená prihláška Vám príde na email, ktorý ste v prihláške zadali. Za tábor uhraďte príslušný poplatok na číslo účtu, ktoré nájdete v prihláške v emaili, do 3 pracovných dní. Vaša prihláška bude považovaná za záväznú pripísaním poplatku na bankový účet prevádzkovateľa Zariadenia lesnej pedagogiky. V prípade nejasností alebo ďalších otázok sme vám k dispozícii na emaili: zlp@krasnesady.sk alebo na t.č. 0911 174 780. Podrobnejšie informácie k táborom zašleme prihláseným účastníkom 2 týždne pred jeho začiatkom. Tešíme sa na vás.