Otvorili sme nový školský rok

Otvorenie nového školského roku 2023/2024 bolo pre nás tentokrát o čosi významnejšie. Po prvýkrát sme našich žiakov a rodičov privítali už ako samostatná Súkromná základná škola Krásne Sady Mlynica.

Súkromnú materskú školu Krásne Sady Mlynica sme otvárali v septembri 2019. Počnúc týmto septembrom v areáli Zariadenia lesnej pedagogiky začína pôsobiť aj naša súkromná základná škola. K vekovo zmiešaným triedam od 1. po 4. ročník po prvýkrát pribudol aj ročník 5. V nasledujúcich rokoch budeme postupne otvárať aj vyššie ročníky. Prijali sme pedagóga aj pre 2. stupeň ZŠ, prevádzkový čas školy, ale aj materskej škôlky, vychádzajúc aj zo želaní rodičov detí, sme rozšírili do 16.30 h. Pokračujeme v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Tatranskej Lomnici, a tak naši žiaci budú môcť aj naďalej pracovať pod vedením profesionálnych učiteľov hudby a výtvarného umenia.

Od počiatku sme mali ambíciu vytvárať v Krásnych Sadoch vzdelávacie prostredie uprostred prírody, ktoré bude autentické, ponúkajúce možnosti na celostný rozvoj dieťaťa. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú napĺňať túto našu víziu.