Krásne Sady z pohľadu trvalej udržateľnosti

Čo by som s takým veľkým pozemkom robil? Aj s takýmito reakciami sa občas v Krásnych Sadoch stretávame. Áno, každý z tunajších pozemkov má rozlohu minimálne 10-tisíc m2, čo je vskutku netradične veľká plocha v porovnaní s klasickou zástavbou rodinných domov, tak ako ju poznáme zo súčasných miest či obcí. Víziou Krásnych Sadov je, aby sa stavby rodinných domov v budúcnosti “stratili” v prírodnom prostredí. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime niektoré z našich kritérií pre trvalo udržateľný život. 

Ako využiť takýto veľký priestor, je potrebné dobre premyslieť, aby vznikol funkčný celok a v súlade s územným plánom zóny Krásne Sady Mlynica. Tento plán definuje regulatívy pre územie Krásnych Sadov týkajúce sa zastavanosti, výsadby či použitia materiálov, ktorými sa majiteľ pozemku riadi. Prekročme hranice ľubovoľnej z parciel a pozrime sa na to, z akých ekologických kritérií jej majiteľ vychádza pri vytváraní svojho budúceho životného priestoru. 

  • Celková zastavanosť pozemku nemôže prekročiť 5 percent z rozlohy parcely. Susedovi sa tak do okien nepozerá a vo výhľade môže mať majiteľ to, čo sa mu páči – jablone, detské ihrisko, trávnik alebo trebárs zeleninové políčko. 
  • Hranice pozemku sa vymedzujú živým plotom. Lesnícke pletivo, ktoré vidíte ako oplotenie v súčasnosti, má len dočasnú funkciu. Po čase ho nahradia napríklad kombinácie hrabov, hlohov či rakytníkov. Šípky na výborný šípkový čaj si tak majiteľ môže nazbierať priamo na svojom pozemku.  
  • Vzrastlá zeleň má tvoriť minimálne 50 percent rozlohy. Viete si predstaviť len v rámci jedného pozemku na ploche minimálne 5-tisíc štvorcových metrov zelenú oázu z jabloní, borovíc či jarabín? Niekde inde by ste na takejto ploche možno postavili ďalších 5 rodinných domov… 
  • Ako sme si všimli, ako základný stavebný materiál majitelia zatiaľ preferujú tehlu. Možností je však ďaleko viac. Prioritne sa majú využívať prírodné materiály a produkty ekologického charakteru s minimálnym technologickým a chemickým spracovaním. Územný plán zóny odporúča využívať hlavne drevo, hlinu, slamu i napríklad konope, na zateplenie ovčiu vlnu, konopnú, drevnú, ľanovú i trebárs trstenú izoláciu.  
  • Voda má už teraz na niektorých miestach sveta cenu zlata. Majitelia pozemkov musia realizovať vodozádržné opatrenia a prebytočnú dažďovú vodu zachytávať, zachytávať a zachytávať. Zeleninové políčka v sparných letách za to budú nesmierne vďačné. 
  • Chemická ochrana rastlín je v Sadoch zakázaná. Aby sme dopestovali zdravé plodiny, využívame a pátrame po rôznych osvedčených prírodných postupoch. 
  • Chov zvierat má slúžiť ako podporný doplnok permakultúrneho hospodárenia. Zvieratá sa tu majú mať “do pohody” – voľný pohyb, prístup k paši, vode… proste radosť žiť.  😊  

 Za každým z pozemkov v Krásnych Sadoch je ukrytá táto vízia. Každý z majiteľov pozemku ju “rozmieňa na drobné” a pretavuje do výslednej podoby podľa seba. Pokiaľ sa všetko zazelená a tisícky stromov povyrastú, to potrvá ešte roky. Ale počkáme si 🙂